OneCoWork

_______

OneCoWork vol fomentar els conceptes de col·laboració, comunitat i networking.

La marca es construeix a partir de dos eixos. El visual generat per la verticalitat de les “o”, i el conceptual, on tot gira al voltant del “co” que és la idea principal del briefing (col·laborar, comunitat, col·lectiu, complicitat, cosmopolita…)

Pregnància, claredat i alta versatilitat.

_______

_______

OneCoWork would promote the concepts of collaboration, community and networking.

The brand is built on two axes. The visual one, generated by the verticality of the “o”, and the conceptual one, where everything revolves around the “co”, which is the main idea of the briefing (collaboration, community, collective complicity, cosmopolitnanism…)

Stickiness, clarity and high versatility.

_______

Design & Art direction: Mariona Garcia  &  David Martín   |   Client: OneCoWork

_______

Please Share!

     

_______

Please Share!