LOOM – Plaça Catalunya

_______

 

Disseny i implantació la senyalització i gràfica aplicada a l’espai de les oficines de LOOM a Plaça Catalunya.

El projecte d’ SCOB ha permès recobrar l’essència original de l’edifici noucentista de la Casa Pich i Pon, dissenyada a principis del segle XX per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch.

Alinear-se amb el moviment cultural del #noucentisme , fer servir materials nobles, utilitzar una bella tipografia inspirada en les formes d’aquella època com l’Aloma de Typerepublic i amanir-ho amb una esplèndida feina d’il·lustració per MisterAndreu en la gràfica aplicada a l’entorn ha donat uns fantàstics resultats.

Com sempre, treballar braç a braç amb els arquitectes, i remar en la mateixa direcció, fa que el projecte no sumi, sinó que multipliqui.

 

_______

 

Design and implementation of signage and graphics applied to the LOOM office space in Plaça Catalunya.

SCOB’s project has made it possible to recover the original essence of the Noucentista building of Casa Pich i Pon, designed at the beginning of the 20th century by the architect Josep Puig i Cadafalch.

Aligning with the cultural movement of the Noucentisme, using noble materials, using a beautiful typography inspired by the forms of that period such as Aloma by Typerepublic and combining it with a splendid illustration work by MisterAndreu in the graphics applied to the environment has given fantastic results.

As always, working hand in hand with the architects, and working in the same direction, makes the project not only add up, but multiply.

 

_______

Design & Art direction: Estudi Martín   |   Architecture: SCOB   |   Ilustrations: MisterAndreu   |   Typography: Typerepublic   |   Production coordination: Cristina Patino   |   Photography: Josep Casanova   |   Client: LOOM

_______

Please Share!

     

_______

Please Share!