El Terme

_______

El Terme és una publicació mensual de l’Ajuntament de Vacarisses.
L’ajuntament ens va encomanar un nou disseny de la publicació existent, per convertir-la en un mitjà d’informació de l’actualitat municipal.
El rigor tipogràfic i la modernitat compositiva són dos de les característiques que l’aniran definint.

_______

El Terme is a monthly publication of the Town of Vacarisses, in Barcelona.
The council entrusted us a new design of the existing publication to turn it into a new media of local news.
The typographical rigor and modern layout are two of the features that will characterize it.

_______

Please Share!

     

Please Share!