Catàleg ACSA Industrial

_______

Catàleg general de la divisió industrial d’ACSA del Grup Sorigué. Aquesta divisió consta de diversos departaments, ACSA, Ambitec, Norvert, Coutex; des de tot tipus d’obres industrials, serveis de manteniment de xarxes d’abastiment hidràulic, manteniment de parcs i jardins de ciutats, de recollida de residus industriats fins a obres subaquàtiques.

_______

General Catalogue of the industrial division of ACSA Group Sorigué. This division consists of several departments, ACSA, Ambitec, Norvert, Coutex; from all kinds of industrial works, maintenance of hydraulic supply network, maintenance of parks and gardens in cities, collection of industrial waste, to underwater works.

_______

Please Share!

     

Please Share!