Biblioteques Municipals de Sabadell

_______

L’Ajuntament de Sabadell ens encarregà per una banda la creació de la marca per unificar la imatge de la xarxa de biblioteques municipals. Lligat a aquesta imatge es desenvolupà la senyalització de la biblioteca central Vapor Badia. Les icones i tot el sistema gràfic està personalitzat.

_______

The City Council of Sabadell commissioned us to create brand identity to unify the image of the public libraries network. Linked to this image we developed the signage of the central library ‘Vapor Badia’. The icons and all the graphics system is customized.

_______

Team: Eduard Claver & David Martín

_______

Please Share!

     

Please Share!