Projectes de comunicació gràfica

Based in Barcelona

estudi@estudimartin.com

+34 600 469 859

Instagram  Facebook  Twitter  Linkedin

_______

Estudi Martin és un estudi de comunicació gràfica especialitzat en projectes interdisciplinars. Gràfica a l’espai, senyalització, lettering / rotulació, estands, packaging, memòries empresarials i disseny editorial.

 

_______

David Martin és dissenyador gràfic, amb estudi propi des de l’any 2000. Des d’aleshores ha treballat amb un ampli ventall de projectes.

Màster de Recerca en Art i Disseny a EINA, Universitat Autònoma de BarcelonaGrau en disseny per l’ESDI, Escola Superior de Disseny de la Universitat Ramon Llull. També va estudiar al Kent Institute of Art and Design KIAD a Maidstone, Anglaterra.

És professor de Projectes de disseny gràfic i Tipografia a diverses escoles. Actualment és professor de Projectes i Tipografia del Grau en Disseny a BAU Centre Universitari de Disseny de Barcelona de Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya , del Grau en Disseny i creacions digitals de la Universitat Oberta de Catalunya i del Grau de Publicitat de la Universitat Internacional de Catalunya.

 

_______

Estudi Martín és el resultat de la bona feina de totes aquelles persones amb les que hem col·laborat professionalment. Gràcies.

Judith Corominas | Mariona Garcia | Mireia Pérez | Judith Rovira | Eduard Claver | Rubén Montero | Maria Segura | Lídia Roig | Àstrid Debant

Aquesta web ha estat possible gràcies al suport gràfic de la Natalia Bulashenko i la programació de l’Edu Richard.

_______

Estudi Martin is a graphic communication studio specialized in interdisciplinary projects. Enviromental graphics, signage, lettering, stands, packaging, corporate annual reports and editorial design.

 

_______

David Martin is a graphic designer based in Barcelona with his own studio since 2000. He has worked with a wide variety of projects.

Research Master in Art and design at EINA, Universitat Autònoma de Barcelona. Degree in design from ESDI school from Universitat Ramon Llull. He has also been a student of the Kent Institute of Art and Design KIAD in Maidstone, England.

He is teaching Graphic Design Projects and Typography at various schools. He is currently Professor of Design and Typography of the Bachelor’s Degree in Design at BAU Design College of Barcelona of Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya and of the Bachelor’s Degree in Design and digital creations of the Universitat Oberta de Catalunya and Bachelor’s Degree in Advertising and Public Relations at Universitat Internacional de Catalunya.

 

_______

Estudi Martín is the result of the great work of all those we have collaborated with professionally. Thanks.

Judith Corominas | Mariona Garcia | Mireia Pérez | Judith Rovira | Eduard Claver | Rubén Montero | Maria Segura | Lídia Roig | Àstrid Debant

This website was made possible thanks to the graphical support of Natalia Bulashenko and programming of Edu Richard .