Projectes de comunicació gràfica

Milà i Fontanals 14-16, 2n 2a

08012 Barcelona

david@estudimartin.com

+34 600 469 859

Facebook  Twitter  Linkedin  Pinterest  Instagram

_______

Estudi Martin és un estudi de comunicació gràfica especialitzat en projectes interdisciplinars. Gràfica a l’espai, senyalització, lettering / rotulació, estands, packaging, memòries empresarials i disseny editorial.

 

_______

David Martin és dissenyador gràfic, amb estudi propi des de l’any 2000. Des d’aleshores ha treballat amb un ampli ventall de projectes.

Grau en disseny per l’ESDI, Escola Superior de Disseny de la Universitat Ramon Llull. També va estudiar al Kent Institute of Art and Design KIAD a Maidstone, Anglaterra.

També és professor de disseny des del 2002. Actualment és professor de Projectes i Tipografia del Grau en Disseny a BAU Centre Universitari de Disseny de Barcelona de Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

 

_______

Estudi Martín és el resultat de la bona feina de totes aquelles persones amb les que hem col·laborat professionalment. Gràcies.

Judith Corominas | Mariona Garcia | Mireia Pérez | Judith Rovira | Eduard Claver | Rubén Montero | Maria Segura | Lídia Roig | Àstrid Debant

Aquesta web ha estat possible gràcies al suport gràfic de la Natalia Bulashenko i la programació de l’Edu Richard.

_______

Estudi Martin is a graphic communication studio specialized in interdisciplinary projects. Enviromental graphics, signage, lettering, stands, packaging, corporate annual reports and editorial design.

 

_______

David Martin is a graphic designer based in Barcelona with his own studio since 2000. He has worked with a wide variety of projects.

Degree in design from ESDI school from Universitat Ramon Llull. He has also been a student of the Kent Institute of Art and Design KIAD in Maidstone, England.

Also a teacher of design since 2002. Nowadays teaching Projects and Typography at Bachelor Degree in Design at BAU Design College of Barcelona from Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

 

_______

Estudi Martín is the result of the great work of all those we have collaborated with professionally. Thanks.

Judith Corominas | Mariona Garcia | Mireia Pérez | Judith Rovira | Eduard Claver | Rubén Montero | Maria Segura | Lídia Roig | Àstrid Debant

This website was made possible thanks to the graphical support of Natalia Bulashenko and programming of Edu Richard .