Abecedaris Animats ’17

_______

Sara Aymerich + Marta Pladevall. 2n Gràfic. 2017.

Sergio Lairisa. 2n Gràfic. 2017.

Alba Esteban. 2n Gràfic. 2017.

Construcció matèrica i el màxim d’expressiva de les 26 lletres de l’abecedari.

_______

Phisical construction and as expressive as possible for the 26 letters of the alphabet.

_______

Please Share!

     

Please Share!